ข่าว ประกาศ กิจกรรม

Category

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ เรือโทหญิง ภัทราภรณ์ ผ่องแผ้ว นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. Topic: สอบป้องกันวิทยานิพนธ์Time: Jul 8, 2022 01:00 PM Bangkok Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/93602215743?pwd=Tmd1b3B0QXM0MnRsQWpQTWlOczhrZz09 Meeting ID: 936 0221 5743Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการ และ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 27 คน
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณนิติศาสตร์ เรืองยิ้ม และคุณพรรณภา ชินดรเดชา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา    09.00 – 12.00 น. Topic: สัมมนาดุษฎีนิพนธ์Time: Jun 17, 2022 09:00 AM Bangkok Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/96123383714?pwd=Tk15c29YRUV5cFZjRjVkZmhMbXprZz09 Meeting ID: 961 2338 3714Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณอัญชลินทร์ สิงห์คำ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา    15.00 – 16.30 น. Topic: สัมมนาดุษฎีนิพนธ์Time: Jun 10, 2022 01:00 PM Bangkok Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/94076343369?pwd=OW5hUkl2bFdQemNRNlNTK0RpenZRdz09 Meeting ID: 940 7634 3369Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณวรวรรณ เอกพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา    13.00 – 15.00 น. Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์Time: Jun 10, 2022 01:00 PM Bangkok Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/94076343369?pwd=OW5hUkl2bFdQemNRNlNTK0RpenZRdz09 Meeting ID: 940 7634 3369Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณญาณกิตต์ แร่เพชร นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา      10.00 – 12.00 น. Topic: สอบป้องกันวิทยานิพนธ์Time: May 26, 2022 10:00 Bangkok Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/97037522697?pwd=YTdqUGhKRjE3TUNrRWdZaTc1NFYyQT09 Meeting ID: 970 3752 2697Passcode: 123456
Read More
วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.ผ่านรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOMโดย คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิชบริษัท EBSCO Information Serviceโดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ https://forms.gle/vRhfnf5nhRUzbr1MA หรือ สแกน QR Code #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
Read More
ปิดทำการในวันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2565 และจะเปิดทำการในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
Read More
1 2 3 13