สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ชั้น 3 อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2)  มหาวิทยาลัยรังสิต

ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี  12000

โทรศัพท์ 0-2997-2200 ต่อ 1048

email:  publicad@rsu.ac.th

สมัครเรียนออนไลน์ :  https://admissiononline.rsu.ac.th