ประกาศ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปิดทำการในวันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2565 และจะเปิดทำการในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต