ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีบัณฑิต 13 ส.ค. 2564

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีบัณฑิต (ทางออนไลน์)
ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

Topic: สัมมนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

Time: Aug 13, 2021 13:30 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/83321981092?pwd=SjJhK0lnZE1rSnBzSm9EeU9OODhHUT09

Meeting ID: 833 2198 1092

Passcode: 123456