ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีบัณฑิต 17 ก.ย. 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีบัณฑิต (ทางออนไลน์)
ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.

Topic: สัมมนาดุษฏีบัณฑิต

Time: Sep 17, 2021 14:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/84324427959?pwd=aGh5MVpteUVVb2N3eEx0TWxlRkU5Zz09

Meeting ID: 843 2442 7959

Passcode: 123456