สถาบัน รปศ. จัดบรรยาย “ประสบการณ์การบริหารราชการ : จากมหาดไทยถึงศาลปกครอง”

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยรังสิต

20 ต.ค. 62  อาจารย์ วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและตุลาการศาลปกครอง , กรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บรรยายพิเศษหัวข้อ “ประสบการณ์การบริหารราชการ : จากมหาดไทยถึงศาลปกครอง” ให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ซีรีย์บรรยายพิเศษ “เปิดโลกกว้าง รปศ. จากคนจริง ประสบการณ์จริง”)

ดูภาพทั้งหมดที่  อัลบั้มภาพ อาจารย์วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช บรรยายพิเศษ 20 ต.ค. 62