ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 4 มิ.ย. 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณไพรัช ทับทิม  นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน .. 2564 เวลา 13.30 – 15.30 .

Topic: สอบป้องกัน
Time: Jun 4, 2021 13:30 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97011975335?pwd=aFI2THBpcytxUnJ6cjVmL2JEMDRBZz09

Meeting ID: 970 1197 5335
Passcode: 123456