เชิญนักศึกษา รปศ. ร่วมสัมมนาดุษฎีบัณฑิต 18 มิ.ย. 64

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
เชิญนักศึกษา รปศ. ร่วมสัมมนาดุษฎีบัณฑิต (ทางออนไลน์) ครั้งที่ 9  ปีการศึกษา 2563  วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 15.30-17.30 น.  โดยมี คุณ Huiqian Li เป็นผู้นำเสนอในหัวข้อ “คุณภาพการให้บริการจัดหางานสาธารณะนักศึกษาของกรมทรัพยากรมนุษย์ หนานหนิง”

Topic: สอบป้องกัน
Time: Jun 18, 2021 13:30 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94987407666?pwd=NkJTb3NicXN2ZnZlSmpCZTdxUmVWQT09

Meeting ID: 949 8740 7666
Passcode: 123456