ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 2 เม.ย. 64

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ Miss Huiqian Li และ คุณไพศาล ขุนวิเศษ  นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน .. 2564 เวลา 12.30-17.00 .

Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
Time: Apr 2, 2021 12:30 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97610020194?pwd=U1lZZHA3d2ZCNmxIK0pYYkZmeVphZz09

Meeting ID: 976 1002 0194
Passcode: 123456