เชิญนักศึกษา รปศ. ร่วมสัมมนาดุษฎีบัณฑิต 26 มี.ค. 64

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
เชิญนักศึกษา รปศ. ร่วมสัมมนาดุษฎีบัณฑิต (ทางออนไลน์) ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563  วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 14.00-16.00 น.

Topic: สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
Time: Mar 26, 2021 14:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99978994298?pwd=d3ZhdjdwUjYxemoyWFRrRGlNMkVDZz09

Meeting ID: 999 7899 4298
Passcode: 123456