รับสมัคร นศ. เข้าอบรมการเขียนบทคัดย่อการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
เชิญนักศึกษา รปศ. ที่สนใจสมัครเข้าอบรม “การเขียนบทคัดย่อสำหรับบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ” ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 11-604 สถาบันภาษาอังกฤษ อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ค่าสมัคร 1,000 บาท   หมดเขตรับสมัคร วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง)