เลื่อน! การจัดงานสัมมนา “การปฏิรูปการบริหารกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ตามที่มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนา “การปฏิรูปการบริหารกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมอภิปรายและผู้เข้าร่วมรับฟังอาจไม่ได้รับความสะดวกจากมาตรการความเข้มงวดต่างๆ
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงขอยกเลิกการจัดงานในวันดังกล่าวไปก่อน และจะกำหนดวัน-เวลาที่เหมาะสมอีกครั้งเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกและหวังว่าทุกท่านจะให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป.