ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ก.พ. 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ ร.อ.อวิรุทธ์ ชุ่มเมืองปัก  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ .. 2564 เวลา 14.30-17.00 .

Topic: สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
Time: Feb 19, 2021 12:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91202734206?pwd=TGdnaktyNDdJK0xNRkJzZElwd0pkdz09

Meeting ID: 912 0273 4206
Passcode: 726536