กำหนดการ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต รปศ.

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
กำหนดการ
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต รปศ
พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2563 
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม .. 2563

11.00-13.00 .  ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต รปศ. เข้าร่วมการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา  (สถานที่ : อาคารนันทนาการ)

13.00-13.20 .  คณาจารย์ ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ร่วมถ่ายภาพหมู่กับอธิการบดี  (สถานที่ : อาคารนันทนาการ)

14.00-15.00 .

  • คณาจารย์ ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต รปศ. ถ่ายรูปร่วมกับศิษย์เก่าและนักศึกษา รปศ.  (สถานที่ : ซุ้มถ่ายภาพของ รปศ. บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 2)
  • รับประทานอาหารร่วมกัน (สถานที่ : ห้อง 2-106 และ 2-107 ชั้น 1 อาคาร 2)

////////////

กำหนดการและรายละเอียด พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2563  วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563  อ่านเพิ่มเติมที่

https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/CommencementCeremony2020