ไฟล์คู่มือการจัดทำงานวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สามารถดาวน์โหลด ไฟล์คู่มือการจัดทำงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

นักศึกษามหาบัณฑิตทุกท่าน
สามารถดาวน์โหลด “คู่มือการจัดทำงานวิจัยบัณฑิตศึกษา” ได้จากลิ้งค์

http://grad.rsu.ac.th/upload-pdf/tbl1/fdow_5d6f8389335df_TH.pdf

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 061-064-1144 (ภควิชญ์)