ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 21 มกราคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ ร้อยตำรวจเอก พิชพงศ์ โสมกุล
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.00 – 12.30 น.

Topic: สัมมนาโครงร่าง
Time: Jan 21, 2022 11:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/87626459988?pwd=b2xwT1d1S0JsV1JkRFJZOThSV0lzdz09

Meeting ID: 876 2645 9988
Passcode: 123456