ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีบัณฑิต 27 ส.ค. 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีบัณฑิต (ทางออนไลน์)
ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

Topic: สัมมนาดุษฏีบัณฑิต

Time: Aug 27, 2021 13:30 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/87697478232?pwd=SnZFOVVYUmowWHFjeU4rdm1qdkdvQT09

Meeting ID: 876 9747 8232

Passcode: 123456