ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 16 ก.ค. 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณอุทิศ วันเต  นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม .. 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

Topic: รปศ Exam.
Time: Jul 16, 2021 14:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98264322492?pwd=VW4yTS8wcHA1V0pWcWo2VGZFK1FkZz09

Meeting ID: 982 6432 2492
Passcode: 123456