ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 6 ส.ค. 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ MISS HUIQIAN LI นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.

Topic: สอบป้องกัน
Time: Aug 6, 2021 14:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/82317124715?pwd=TGdlT1M0bHNLTzR5N1ErVkhES2tlUT09Meeting ID: 823 1712 4715
Passcode: 123456