ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 26 พฤศจิกายน 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Time: Nov 26, 2021 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting


https://us06web.zoom.us/j/87351933875?pwd=QmtFNDVNYVFHQ0hsU2FtRVpmSnZoQT09

Meeting ID: 873 5193 3875
Passcode: 123456