สถาบัน รปศ. จัดบรรยาย “บทบาทภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายภาครัฐ”

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยรังสิต

19 ต.ค. 62  ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายภาครัฐ” ให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ซีรีย์บรรยายพิเศษ “เปิดโลกกว้าง รปศ. จากคนจริง ประสบการณ์จริง”)

ดูภาพทั้งหมดที่   อัลบั้มภาพ ดร.สุริยะใส กตะศิลา บรรยายพิเศษ 19 ต.ค. 62