ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 18 มิ.ย. 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณมิรันตี พจนสุภาณ  นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน .. 2564 เวลา 13.30 – 15.30 .

Topic: สอบป้องกัน
Time: Jun 18, 2021 13:30 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94987407666?pwd=NkJTb3NicXN2ZnZlSmpCZTdxUmVWQT09

Meeting ID: 949 8740 7666
Passcode: 123456