ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 19 มี.ค. 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณเกียรติภูมิ บุญนิ่ม  นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม .. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 .

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Time: Mar 19, 2021 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95147491624?pwd=NkpJSXE2V2lkOTNIY0pVV3hQNzlxQT09

Meeting ID: 951 4749 1624
Passcode: 123456