ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 26 พฤษภาคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณญาณกิตต์ แร่เพชร
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา      10.00 – 12.00 น.

Topic: สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
Time: May 26, 2022 10:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97037522697?pwd=YTdqUGhKRjE3TUNrRWdZaTc1NFYyQT09

Meeting ID: 970 3752 2697
Passcode: 123456